Yardım

Nedir? Ne işe yarar?Üzerinde çalıştığınız programlarınızda, hazırladığınız Excel tablolarınızda, sunumlarınızda, vs. zaman zaman örnek verilere ihtiyaç duyarsınız.

Bu durumda çoğu zaman başvurulan yol, isim olarak "abc", tarih olarak 1.1.2000, vb. gibi anlamsız veriler kullanmak olmaktadır.

Anlamlı verilerle çalışmak içinse ciddi bir emek ve zaman harcanması gerekmektedir.

İşte bu noktada xVeri.com devreye girerek, size anlamlı veriler üretme imkanı vermektedir.